arrow pointer

Renovering af sætningsskader

—— Sætningsskader og pudsning

Vi er ekstremt omhyggelige med at gennemgå facaden i forhold til skader på murværket og soklen, hvor skaderne stammer fra, hvilke produkter der tidligere er har været anvendt m.v. Facaden lever et hårdt liv og er løbende udsat for regn, blæst, svingende temperaturer og ikke mindst luftforureningen.

Alle disse faktorer slider dagligt på din flotte facade og det er fornuftigt løbende, at sikre sig det fungerer optimalt. Det vil sig, at soklen skal være intakt så den ikke tillader fugt at trænge op i murværket, at facaden ikke har sat sig og slået revner (sætningsskader) så der kan trænge fugt ind og evt. medføre frostsprængninger mv. , og at der er velfungerende tagrenser som effektivt kan lede vand væk fra murværket. 

Kontakt os

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt – typisk indenfor 48 timer.

  • Felter med * skal udfyldes

—— Hvordan kommer skaderne?

Det er en god ide at reparere udvendige skader med det samme de opdages. Har man konstateret sætninger på muren er det vigtigt at analysere sig til hvorfor huset slår revner, så der kan sætte ind de rigtige steder med de rigtige foranstaltninger.

Sætningsskader kan skyldes flere forhold som f.eks. rustne jern i muren, at jordens bæreevne hvor fundamentet står ændrer karakter, at store træer udtørrer jorden, der opstår ændringer i  grundvandsspejlet, hård blæst etc. Sætningsskader kan dog også komme indefra – f.eks kan fugt bevirke, at bygningsdele trægulv eller et bjælkelag, udvider sig og skaber revner i den tilstødende mur.

Vi reparerer sætningsskader ved at fræse ud, montere rustfrit armeringsjern, påføre betonfuge rundt om jernet og til sidst påføre en fuge magen til bygningens eksisterende fuge, for at opnå en ensartet overflade. Du kan også læse mere på vores LinkedIn.

—— Billede af en sætningsskade før reparation

En sætningsskade opstår typisk, når fundamentet eller jordbunden under en bygning bevæger sig på en sådan måde, at det fører til skader på selve konstruktionen.
Dette kan være resultatet af flere faktorer, herunder ændringer i jordens fugtighed, dårligt drænede områder, jordens naturlige sætning over tid, eller forstyrrelser i jorden som følge af byggeaktiviteter i nærheden.
Sætningsskader kan manifestere sig i form af revner i mure, skæve gulve, eller døre og vinduer, der ikke længere passer i deres rammer.

—— Billede af en sætningsskade under reparation

Det er afgørende at få professionelle murere til at reparere en sætningsskade, da det sikrer, at arbejdet udføres korrekt og med den nødvendige ekspertise. Professionelle murere har den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at vurdere skadens omfang præcist og afgøre den mest effektive reparationsmetode.

De har også adgang til de rette materialer og værktøjer, som er essentielle for at sikre en holdbar og æstetisk tilfredsstillende løsning. Desuden kan ukorrekt udførte reparationer føre til yderligere skader på bygningen og dermed medføre højere omkostninger på lang sigt.

Ved at investere i professionel ekspertise sikrer man, at sætningsskaden håndteres effektivt, hvilket beskytter bygningens værdi og sikkerhed.

Øvrige skader på mur

Det er i det hele tage fornuftigt at vedligeholde muren løbende, da den udgør en meget stor del af den klimavæg som holder vind og vejr ude og samtidig skal tillade bygningen at ånde og dermed komme af fugt, som kan forårsager fugt og skimmelproblemer.

Andre sætningsskader på muren kan typisk skyldes dårlige og utætte tagrender som medfører at vandet løber ned af muren i stedet for i afløbet – det giver en fugtig facade. Når vinter og frosten så sætter ind kan det medføre, at de fugtige mursten og fuger frostsprænger, brandskallen (yderste del på murstenen) på stenen falder, og fugten kan nu lettere trænge ind og forårsage yderligere fugtproblemer.

Er facaden malet med diffusionstæt maling, som gør at muren ikke kan ånde, vil det resultere i – at fugten inde i muren – kun kan komme ud ved at skubbe malingen ud. Resultatet er at malingen skaller af i store flager. Her er den eneste løsning at rense den diffusionstætte maling af facaden og give den en ny behandling med en diffusionsåben maling.

Der er god økonomi i at sørge for den type skader udbedres omhyggeligt snarest efter de er opdaget. Med løbende overvågning af din facade, har du mulighed for at Brdr. Lauridsen kan tage hånd om eventuelle skader inden de forværres og dermed bliver dyrere at udbedre.

—— Pudsning, filtsning eller vandskuring

Vælger du evt. at skjule murstensfacaden med en pudset facade kan vi hjælpe dig  med at vælge mellem en vandskuring/filtsning eller en pudsning af facaden. Med vandskuring/filtsning påføres en tyndpuds således, at du bibeholder det gamle murstens udtryk. Pudsning af facaden betyder at du får et lidt tykkere afretningslag så der opnås en ensartet overflade som er med til at skjule grimme fuger eller mursten. Udover de kosmetiske fordele, beskytter et lag med puds også bygningen mod vind, vejr og murbier.

—— Vedligehold og forbedring

Der er god økonomi i at vedligeholde facaden løbende. Derfor vi tilbyder at lave en aftale på løbende service og vedligeholdelse af facaden. Ved brug af droner eller lift har vi mulighed for at screene hele facaden fra tagrenden og ned til soklen, så du de ved hvilket behov der er for vedligehold og reparationer. Du får en vurdering af facaden og soklens stand og hvilke materialer der hidtil har været anvendt. Vi anbefaler en prioriteret løsning med forslag til fremtidig vedligeholdelsesplan af facaden.

Vores ydelser

Tømrer

Tømrer med fokus på kvalitets oplevelser.

Murer

Kvalitetsorienteret og effektiv murer.

Maler

Din professionelle maler.

Totalentreprise

Totalentreprise i særklasse.

Væsentlige miljømærker

Indhent et tilbud