Maling af Vinduer2020-09-17T09:27:22+02:00

MALING AF VINDUER

Maling af vinduer

Bliv den næste i rækken der oplever behagelige og effektive håndværkere. Fra første kontakt, under arbejdet til aflevering og opfølgning er vores kunder trygge i professionelle hænder.

Hvad tilbyder vi?

  • Maling af vinduer

  • Snedker gennemgang / udskiftning af rådskader

  • Udskiftning af glas

Oplev det

Vi kommer ud og gennemgår vinduerne. Resultatet af screeningen sammenfatter vi i en vurdering af deres tilstand og behovet for behandling og maling af vinduerne. Sammen ser vi på resultatet af gennemgangen og holder op mod tid, økonomi, farvevalg og øvrige relevante krav. 

  • Kundeoplevelsen – Den gode oplevelse med maling af vinduer starter med omhyggelig planlægning, præcis dialog og effektiv opfølgning – det garanterer dig et kvalitetsprodukt når vi malet dine vinduer.

  • Planlægning – i god tid før opgaven påbegyndes, modtager du en opsummering af, hvad vores håndværkere har behov for, for at male vinduerne smidigt og effektivt.

  • Opstartsmøde – lidt tættere på opstart mødes vi og gennemgår vi alle praktiske forhold om varsling af relevante parter, adgang, sikkerhed og afstemmer valget af farver en sidste gang.

  • Dialog – umiddelbart før vi påbegynder maling af vinduerne kommer vi ud og sætter afspærring op, leverer evt. lift og får evt. sidste detaljer på plads, således at arbejdet kan begynde på aftalt dato. Mens arbejdet står på, bliver du løbende orientere og fremdriften og der aftales evt. justeringer af den oprindelige plan.

  • Opfølgning – ved aflevering af de færdigmalede vinduer laver vi en gennemgang, tjekker at der er ryddet op og overdrager evt. adgangsnøgler m.v.

Maling af vinduer behøver dermed ikke at være et svært eller uoverskueligt projekt at begynde på. Allerede fra din første kontakt med os kommer vi til at være din sparringspartner til dit projekt med maling af vinduer. På denne måde kan vi anatomisk arbejde så det tiden fra første kontakt til at dine vinduer er blevet malet er så kort som mulig.

Maling_Renovering_lasse

Lasse Lauridsen
Projektchef


Mobil: +45 81718003
Mail: lasse@brdr-lauridsen.dk

Ønsker I mere information, så kontakt os venligst.

Kvalitet

Når det gælder maling af vinduer, lægger vi vægt på at forarbejdet er i orden, for at sikre at holdbarheden bliver så lang som mulig. Vinduerne bliver vasket og slebet, sømhuller og revner bliver lukket. På denne måde trækker der ikke vand ind i træet, efter maling af vinduet. Vinduerne står derfor fuldt dækket og lukket i overfladen efter behandling og maling af os. Vi anbefaler, maling af vinduer hver 6-8 år alt efter, hvor udsatte de er. Dette sikrer, at vinduerne holder længst muligt. Skaller malingen eller opstår der andre skader pga tidligere sjusket håndværk skal de dog males oftere. Hvis ikke der bliver malet vinduer kan det medføre at træet rådner og at vinduet derfor skal renoveret eller i værste fald udskiftes helt. 

Sammen kan vi tage de gode valg

Med maling af vinduer er er det en fordel at der bruges materialer af høj kvalitet da det kan forlænge levetiden af vinduet og hvor lang tid der går før det behøves at males igen. Maling som er bæredygtigt forurener mindre og lader træet ånde bedre så malingen på vinduerne ikke skaller af. Det er på denne måde muligt at vente endnu længere, før det bliver nødvendigt at male dem igen, samtidig med at vi passer på miljøet og vores grundvand.

Du kan også løbende følge med i vores bæredygtige initiativer på vores LinkedIn.